De algemene kindergeneeskundige zorg in Nederland is van hoog niveau maar aanpassing en verbetering zijn noodzakelijk. Voor te veel zorg ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing of de geleverde zorg echt zinvol is. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om hier antwoord op te geven en daarmee bewijskracht te verzamelen. Dit kunnen we bereiken door zorgevaluatie, oftewel het vastleggen van wat we doen en wat de uitkomsten zijn van onze zorg. Vervolgens is het van belang ervoor te zorgen dat de verworven kennis in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk wordt toegepast. En daarmee op valide wetenschappelijke onderbouwende wijze de zorg in de algemene kindergeneeskunde verbeteren.

Actualiteiten:

  • 2022-09. Vanaf nu zijn alle PREN updates via Linkdin te volgen.
  • 2022-08. Delphi ronde 2 Project Uitkomstinformatie Kindergeneeskunde (PUIK) gestart.
  • 2022-06. Samenwerkingsverband Pediatrie in Nederland (SPIN) van de NVK publiceert informatiefolder: Evalueren van zorg is een noodzaak.
  • 2022-04. De EOS calculator studie is gestart. Deze cluster gerandomiseerde studie heeft als doel antibioticagebruik bij baby’s die na de geboorte een verhoogd risico op een infectie hebben op een veilige manier verminderen.
  • 2022-03. De NeoPartner studie is gestart.  Deze gerandomiseerde studie beoogt de zorg voor ouders en neonaten op de afdeling te verbeteren via optimale betrokkenheid van ouders, met een gunstig effect op korte- en lange termijn. De eerste inclusie vond plaats in Zaans Medisch Centrum.