De algemene kindergeneeskundige zorg in Nederland is van hoog niveau maar aanpassing en verbetering zijn noodzakelijk. Voor te veel zorg ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing of de geleverde zorg echt zinvol is. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om hier antwoord op te geven en daarmee bewijskracht te verzamelen. Dit kunnen we bereiken door zorgevaluatie, oftewel het vastleggen van wat we doen en wat de uitkomsten zijn van onze zorg. Vervolgens is het van belang ervoor te zorgen dat de verworven kennis in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk wordt toegepast. En daarmee op valide wetenschappelijke onderbouwende wijze de zorg in de algemene kindergeneeskunde verbeteren.

Trots op onze resultaten:
De belangrijkste doelen die wij 5 jaar geleden hebben geformuleerd waren het formuleren van een kennisagenda, uitvoer zorgevaluatie studies en het opzetten van een samenwerkingsnetwerk op gebied algemene kindergeneeskunde.

Wij zijn ongelooflijk trots op onze resultaten van de afgelopen 5 jaar.

Meerdere zorgevaluatie studies zijn gestart en deels afgerond, waaronder 2 SPIN gesubsidieerde RCTs (EOS calculator en Neopartner studie), multiple observationele studies, waaronder evaluatie van een 3-tal richtlijnen (Preventie en behandeling early-onset neonatale infecties, Licht traumatisch hersenletsel, Koorts in de tweede lijn bij kinderen 0-16 jaar), en 2-tal COVID-Kids studies, één Implementatie studie en één Delphi studie naar Uitkomstmaten. Inmiddels zijn de voorbereidingen van een nieuwe RCT (OxyKids) gestart.

Dit alles is mogelijk omdat er een goed samenwerkend netwerk tot stand is gekomen. Onze kracht is dat wij een gemeenschappelijke kennisagenda hebben opgesteld en daarmee draagvlak voor uitvoer van studies. Maandelijks is er overleg en elk deelnemend ziekenhuis heeft één  of meerdere vertegenwoordigers binnen PREN.

Het oorspronkelijke doel van PREN is de uitvoer van zorgevaluatie. Echter het doen van zorgevaluatie alleen is onvoldoende om patiëntenzorg te verbeteren. De volgende stap is om gehele kennis-kwaliteitscyclus te doorlopen en over te gaan tot systeeminbedding (onderdeel van het reguliere zorgproces) en te komen tot uniforme (regionale) zorg. Dat is waar wij ons de komende 5 jaar op gaan focussen, te beginnen met een Open Space bijeenkomst op 31 januari 2024_Uitnodiging Open Space PREN.

PREN: Visie, Missie, Doelstellingen, Resultaten, 2018-203 PREN 2018-2023 Website

Actualiteiten: Alle PREN updates via Linkdin te volgen.