Onze visie is, dat ieder kind op ieder moment en iedere plek de beste onderbouwde zorg moet krijgen. We willen een leer- en verandercultuur tot stand brengen gebaseerd op wetenschappelijk kennis uit zorgevaluatie onderzoek.

Onze missie:
1. Zorgevaluatie is onderdeel van de algemene kindergeneeskundige patiëntenzorg.
2. Onderwijs en opleiding om zorgevaluatie uit te dragen onder coassistenten, arts-assistenten en kinderartsen en overige ziekenhuismedewerkers.
3. Stimuleren van duurzame zorg voor alle kinderen, met inachtneming de belasting voor het milieu.

Onze doelen:
1. Zorgevaluatie:
-Zorg verbeteren op valide wetenschappelijke onderbouwende wijze.
-Opzetten van een samenwerkingsnetwerk.
-Sneller doorlopen kennis-kwaliteitscyclus en aanpassen richtlijnen.
-Vaststellen klinisch en patiënt relevante uitkomstmaten.

2. Onderwijs en opleiding:
-Inzet en betrokkenheid arts-assistenten en wetenschapsstudenten.

3. Duurzame zorg:
-Streven naar vermindering van de carbon footprint.
-Vergroting van duurzaamheid binnen de zorg voor het kind.

Onze resultaten 2018-2023:
PREN 2018-2023 Website