De algemene kindergeneeskundige zorg in Nederland is van hoog niveau maar aanpassing en verbetering zijn noodzakelijk. Voor te veel zorg ontbreekt de wetenschappelijke onderbouwing of de geleverde zorg echt zinvol is. Wetenschappelijk onderzoek is nodig hier antwoord op te geven en daarmee bewijskracht te verzamelen. Dit kunnen we bereiken door zorgevaluatie, of te wel het vastleggen wat we doen en wat de uitkomsten zijn van onze zorg. Vervolgens is het van belang ervoor te zorgen dat de verworven kennis in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk wordt toegepast. En daarmee op valide wetenschappelijke onderbouwende wijze de zorg in de algemene kindergeneeskunde verbeteren. Immers,

Ieder kind verdient de best onderbouwde zorg !